Image
Text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

 


Velkommen til Taxiøkonomi AS

Taxiøkonomi AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Selskapet ble etablert i 2002 og springer ut fra 07000 Bergen Taxi, som er det største drosjeselskapet i Bergen.

Selskapet har siden oppstarten hatt en positiv utvikling og har i dag 7 ansatte.

Text
Kunder
Selv om Taxiøkonomi AS har en sterk tilknytning til 07000 Bergen Taxi, tilbyr vi våre tjenester til drosjeeiere over hele landet, uavhengig av hvilket selskap eller sentral disse er tilknyttet. 
Text

Taxi

Taxiøkonomi AS har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for deg som har et drosjeløyve. Vi er spesialister på regnskap for taxinæringen og skal alltid være en framtidsrettet og effektiv samarbeidspartner.

Text

Erfaring

Vi har betydelig kompetanse på alle områder som er spesielle for taxinæringen. For å sikre at denne høye faglige standard opprettholdes, kurses våre medarbeidere jevnlig i alle lover og regler som har betydning for regnskapsbransjen generelt og drosjenæringen spesielt

Text

Regnskap Norge

Taxiøkonomi AS er medlem av Regnskap Norge. Regnskap Norge foretar regelmessig kontroll av sine medlemsbedrifter, for å sikre at disse innehar en tilstrekkelig faglig standard.  

Image
Text

 
Taxiøkonomi AS tilbyr:
 - Bedriftsetablering

- Bokføring

- Mva

- Lønn

- A-melding

- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

- Rapporter

- Statistikker

- Årsoppgjør 

- Skattemelding

- Faste priser

- Høy kompetanse

 

I tillegg kommer ulike arbeidsoppgaver av mer spesifikk karakter knyttet opp mot den enkelte kunde.

Dette kan være assistanse ved lånesøknader, sykepenger, OTP, forsikringsoppgjør, korrespondanse med mer.

 

Ved å overlate regnskapet til en profesjonell samarbeidspartner kan du som drosjeeier konsentrere deg om din 

kjernevirksomhet i trygg forvissing om at regnskapsarbeidet vil bli ivaretatt i samsvar med gjeldene lover og regler.Text

 

Mest brukte linker:

Text

Regnskap Norge
http://www.regnskapnorge.no
Skatteetaten
http://www.skatteetaten.no
Brønnøysundregistrene
http://www.brreg.no
Levering av offentlige oppgaver
http://www.altinn.no

Text

Revisorforeningenwww.revisorforeningen.no

Finanstilsynetwww.finanstilsynet.no

Tollvesenetwww.toll.no

NAVwww.nav.no


Text

Regnskapsstiftelsenwww.regnskapsstiftelsen.no

LovDatawww.lovdata.no

Bergen Taxiwww.bergentaxi.no

 

Text

Mva frister


 

10. april - frist mva 1. termin

10. juni - frist mva 2. termin

31. august - frist mva 3. termin

10. oktober - frist mva 4. termin

10. desember - frist mva 5. termin

10. febr.neste år - frist mva 6. termin
Text

Forskuddsskatt for næringsdrivende

 

15. mars - frist betaling 1. termin

15. mai - frist betaling 2. termin

15. september - frist betaling 3. termin

15. november - frist betaling 4. termin

31. mai - frist betaling tilleggsforsskudd

 

 

 

Text

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift:

 

1. termin - 15. mars 

2. termin - 15. mai 

3. termin - 15. juli 

4. termin - 15. september 

5. termin - 15. desember 

6. termin - 15. januar påfølgende år 


Innsending av A-meldinger innen den 5. i måneden etter utbetaling.

Text

Kontakt oss

Form
Fullt navn
Epost
Melding
Text
Click here to edit text
Text 

Text

Marita Strandborg

Daglig leder / aut. regnskapsfører

982 46 269

marita.strandborg@taxiokonomi.no

 

Ine Benedikte Samdal

Regnskapsfører

982 46 263

ibs@taxiokonomi.no


Danka Vukovic

Regnskapsfører

982 46 262

danka.vukovic@taxiokonomi.no


Vibeke Sandvik

Aut. regnskapsfører

982 46 266

vibeke.sandvik@taxiokonomi.no

Text

Vidar Barstad

Regnskapsfører

982 46 267

vb@taxiokonomi.no


Ketil Cook

Aut. regnskapsfører

982 46 268

ketil.cook@taxiokonomi.no


Oddrun Smith

Regnskapsfører

982 46 264

oddrun.smith@taxiokonomi.no

 

Sentralbord

982 46 270

Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon