Velkommen til Taxiøkonomi AS

Taxiøkonomi AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Selskapet ble etablert i 2002 og springer ut fra 07000 Bergen Taxi, som er det største drosjeselskapet i Bergen.
Selskapet har siden oppstarten hatt en positiv utvikling og har i dag 8 ansatte.

Kunder

Selv om Taxiøkonomi AS har en sterk tilknytning til 07000 Bergen Taxi, tilbyr vi våre tjenester til drosjeeiere over hele landet, uavhengig av hvilket selskap eller sentral disse er tilknyttet. 

Taxi

Taxiøkonomi AS har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for deg som har et drosjeløyve. Vi er spesialister på regnskap for taxinæringen og skal alltid være en framtidsrettet og effektiv samarbeidspartner.

Erfaring

Vi har betydelig kompetanse på alle områder som er spesielle for taxinæringen. For å sikre at denne høye faglige standard opprettholdes, kurses våre medarbeidere jevnlig i alle lover og regler som har betydning for regnskapsbransjen generelt og drosjenæringen spesielt

Regnskap Norge

Taxiøkonomi AS er medlem av Regnskap Norge. Regnskap Norge foretar regelmessig kontroll av sine medlemsbedrifter, for å sikre at disse innehar en tilstrekkelig faglig standard.  

Taxiøkonomi AS tilbyr:

- Bedriftsetablering
- Bokføring
- Mva
- Lønn
- A-melding
- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Rapporter
- Statistikker
- Årsoppgjør
- Skattemelding
- Faste priser
- Høy kompetanse

I tillegg kommer ulike arbeidsoppgaver av mer spesifikk karakter knyttet opp mot den enkelte kunde. Dette kan være assistanse ved lånesøknader, sykepenger, OTP, forsikringsoppgjør, korrespondanse med mer.

Ved å overlate regnskapet til en profesjonell samarbeidspartner kan du som drosjeeier konsentrere deg om din kjernevirksomhet i trygg forvissing om at regnskapsarbeidet vil bli ivaretatt i samsvar med gjeldene lover og regler.

Mest brukte linker:

Regnskap Norge

http://www.regnskapnorge.no

Skatteetaten

http://www.skatteetaten.no

Brønnøysundregistrene

http://www.brreg.no 

Levering av offentlige oppgaver

http://www.altinn.no

Revisorforeningen

www.revisorforeningen.no

Finanstilsynet

www.finanstilsynet.no

Tollvesenet

www.toll.no

NAV

www.nav.no

Mva frister

10. april - frist mva 1. termin

10. juni - frist mva 2. termin

31. august - frist mva 3. termin

10. oktober - frist mva 4. termin

10. desember - frist mva 5. termin

10. febr.neste år - frist mva 6. termin

Forskuddsskatt for næringsdrivende

15. mars - frist betaling 1. termin

15. juni - frist betaling 2. termin

15. september - frist betaling 3. termin

15. desember - frist betaling 4. termin

31. mai - frist betaling tilleggsforsskudd

 

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift:

1. termin - 15. mars 

2. termin - 15. mai 

3. termin - 15. juli 

4. termin - 15. september 

5. termin - 15. november 

6. termin - 15. januar påfølgende år 

Innsending av A-meldinger innen den 5. i måneden etter utbetaling.

Nyheter Regnskap Norge

Kontakt oss

hCaptcha

Erik Serigstad

Daglig leder / aut. regnskapsfører

988 02 662

erik.serigstad@taxiokonomi.no

 

Ine Benedikte Samdal

Regnskapsfører

982 46 263

ibs@taxiokonomi.no

 

Danka Vukovic

Regnskapsfører

982 46 262

danka.vukovic@taxiokonomi.no

 

Vibeke Sandvik

Aut. regnskapsfører

982 46 266

vibeke.sandvik@taxiokonomi.no

 

Hege Haugland

Aut. regnskapsfører

982 46 267

hege.haugland@taxiokonomi.no

 

Siren Skeie

Regnskapsfører

982 46 265

siren.skeie@taxiokonomi.no

Emilie Toen Olsen

Regnskapsfører

982 46 264

emilie.t.olsen@taxiokonomi.no

 

 

Åshild Gjerald

Regnskapsfører

901 59 615

aashild.gjerald@taxiokonomi.no

 

Haavard Aadnesen

Regnskapsfører

982 46 269

haavard.aadnesen@taxiokonomi.no

 

Sentralnummer

982 46 270